...::: ÇKYS DUYURU PANOSU :::...

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) Teknik Destek: skys@saglik.gov.tr
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Teknik Destek: mkys@saglik.gov.tr

06/10/2017

Mezkur Genelge gereği İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen ilgili personele ait kullanıcıların iptal edilen ÇKYS yetkilerinin İSM ÇKYS sorumluları tarafından ilgili personelin görev tanımına uygun olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir. Kullanıcısı pasif olan personel İSM ÇKYS sorumluları ile iletişime geçtiği taktirde pasiflik durumları kaldırılıp uygunluk durumuna göre tekrar yetkilendirilebilir.

NOT: Önceki görevleri üzerinde devam edecek personel için "Kullanıcı Tanımlama" ekranındaki "Son Silinen Yetkileri Geri Ver" butonu kullanılarak yetkileri yeniden verilebilir...

04/10/2017

Mülga İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliklerinden 694 sayılı KHK ile İl Sağlık Müdürlüğüne devir olunan personelin ÇKYS yetkileri iptal edilmiştir. Personelin Maaş ve gerekli diğer işlemlerinde bir aksaklığa sebebiyet vermemek için 2017/17 sayılı Genelge ile yapılacak işlemler duyurulmuştur. Mezkur Genelge gereği İl Sağlık Müdürlüğüne devir olunan personelin iptal edilen ÇKYS yetkilerinin İl Sağlık Müdürlüğü İl ÇKYS sorumluları tarafından Personelin görev tanımına uygun olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir...

04/10/2017

MKYS Duyuru ! 694 KHK kapsamında il sağlık müdürlüklerine devredilen ve bu nedenle MKYS şifreleri pasife düşen ve yetkileri alınan kullanıcıların yeniden yetkilendirilmesi işlemi İl sağlık Müdürlüğünde il konsolide veya kullanıcı tanımlama yetkisi olan bilgi işlem personelleri tarafından yapılacaktır.

25/02/2016

IKYS ve TSİM ile ilgili problemlerinizi http://yazilimdestek.saglik.gov.tr adresine üye olarak bildirebilir ya da adresteki iletilşim numarası 0 (312) 248 51 51 irtibata geçip telefon ile talep açabilirsiniz.