...::: ÇKYS DUYURU PANOSU :::...

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) Teknik Destek: skys@saglik.gov.tr
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Teknik Destek: mkys@saglik.gov.tr

27/11/2017

İlinize dış kurum sözleşme imzalayarak görevlendirilen sözleşmeli yönetici personelin ayrılış ve başlayış işlemlerinin yapılabilinmesinin sağlanması amacıyla IL_ATM yetki grubunun altına İl ve Sağlık Tesisleri Yöneticileri Sözleşme işlemleri/ İşlemler/ Dış Personel Ayrılış Başlayış İşlemleri eklenmiştir.

04/10/2017

Mülga İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliklerinden 694 sayılı KHK ile İl Sağlık Müdürlüğüne devir olunan personelin ÇKYS yetkileri iptal edilmiştir. Personelin Maaş ve gerekli diğer işlemlerinde bir aksaklığa sebebiyet vermemek için 2017/17 sayılı Genelge ile yapılacak işlemler duyurulmuştur. Mezkur Genelge gereği İl Sağlık Müdürlüğüne devir olunan personelin iptal edilen ÇKYS yetkilerinin İl Sağlık Müdürlüğü İl ÇKYS sorumluları tarafından Personelin görev tanımına uygun olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir...

25/02/2016

IKYS ve TSİM ile ilgili problemlerinizi http://yazilimdestek.saglik.gov.tr adresine üye olarak bildirebilir ya da adresteki iletilşim numarası 0 (312) 248 51 51 irtibata geçip telefon ile talep açabilirsiniz.